Ortaokul

Ortaokul

Radikal Okullarında her şey sevgi ile başlar. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır ve potansiyellerini en sağlıklı şekilde ortaya koyabilirler.

Ortaokul, çocukluktan yavaş yavaş gençliğe geçişin yaşandığı, kişiliklerin oturduğu, sosyal ve akademik gelişimlerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir.

Ortaokul eğitiminde; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini önemsiyor ve destekliyoruz.

HEDEF HAYAT BAŞARISI

Radikal Okulları olarak öğrenci başarısını arttırmayı önemseyen bir kurumuz. Başarıyı sadece akademik başarı olarak algılamamak gerekir. Her öğrenci kendi içinde farklılıkları olan bir bireydir. Dolayısıyla bu farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu noktada kişiye özgü rehberlik çalışmalarımız öğrencilerimizin farklılıklarını keşfetme de önemli bir yere sahiptir.

Biz istiyoruz ki, öğrencilerimiz birçok yetkinliği kazanmış olarak bir üst kademeye geçsin. İşte bu nokta kademe özelinde uyguladığımız eğitim içeriklerimiz ile öğrencinin motivasyonunu dinamik tutmaya ve gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle eğitim politikamızı “Gelecek 5.0” olarak belirledik. Öğrenciye kazandırmak istediğimiz yetkinlikleri 5 alana ayırdık.

·        Dil Yetkinliği: (Münazara, Şiir Dinletisi, Tiyatro etkinlikleri, Şair Buluşmaları, her gün uyguladığımız “Kitap Okuma Projesi”, Ulusal ve Uluslararası Projeler)

·        Bilim ve Teknoloji Yetkinliği: (Kodlama Haftası Etkinliği, eTwinning, STEM çalışmaları, web 2.0 Araçları, TEKNOFEST, FLL, STEM Projeleri)

·        Sınav& Akademik Başarı Yetkinliği: (Sınavlar, analiz, Kişiye Özgü Etütler, Radi- KOÇ Dijital takip platformu)

·        Davranış Dili Yetkinliği: (Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kulüp Çalışmaları)

·        Sanat ve Spor Yetkinliği: (Okul takımları, müzik festivallerine katılım, ulusal ve uluslararası spor sanat yarışlarına katılım)

 

DİL YETKİNLİĞİ

ANADİL

Bireylerin günlük hayatta başarılı olmasında bir dili doğru ve etkili kullanma önemli bir yere sahiptir. Okuduğunu anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilme etkin bir dil kullanımı ile gerçekleşir. Öğrencilerimizin anadilini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını, bulundukları çevreye kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayacaktır. Amacımız okullarımızda eğitim- öğretim kalitesini arttırarak nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Türkçe derslerinde öğrencilerimize ana dilin doğru bir biçimde öğretilmesi öncelikli hedeflerimizdendir.  Düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığımız, her gün 15 dakika “okuma farkındalığı projesi” çalışmamız tüm okullarımızda yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz düzenli kitap okuma alışkanlığı edinecekler, edebi yönü güçlü bireyler olarak yetişeceklerdir.

Okullarımızda ayrıca yazarlarla söyleşi, şiir dinletileri, tiyatro, münazara gibi etkinlikler de dil gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

 

YABANCI DİL

Radikal Okulları olarak öğrencilerimize İngilizce ve Almanca derslerinde 4 alanda yetkinlik kazandırmaya çalışırız. Okuduğunu anlama, doğru yazma, dinlediğini anlama ve konuşma. Bunu yaparken öğrencilerimizin derslerde aktif olmasını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin yabancı dil derslerinde aktif olması, sunumlar yapması; ulusal ve uluslararası projelerde yer alması dil performanslarının gelişmesini sağlar.

Radikal Okulları olarak;

·        Öğrencilerimize yabancı dil öğrenme alanları oluşturuyoruz; proje tabanlı öğrenme yöntemi ile öğrencilerimizin aktif öğrenmenim merkezinde olmasını önemsiyoruz.

·        Öğrencilerimizin yabancı dilin aktif olarak kullanıldığı platformlarla tanışmasını sağlıyoruz.

·        Öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile dil performanslarını ölçüyoruz.

·        5. Sınıflarda yoğunlaştırılmış yabancı dil programı ile öğrencilerimizin dil öğrenimini en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yıl içinde yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin İngilizce performanslarını sergilemesini sağlıyoruz.

·        Cambridge University Language Assessment uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan sınavların okulumuzda uygulanmasını sağlıyoruz.

BİLİM VE TEKNOLOJİ YETKİNLİĞİ

Gelecek 5.0 eğitim yaklaşımı kapsamında öğrencilere “Bilimin ve Teknolojinin Dili” yetkinliğini kazandırmaya çalışıyoruz. Ra-BİT dersleri, teknolojinin içinde olduğu projeler bu kapsamda önemli bir yere sahiptir. Radikal ortaokul öğrencileri 5 ve 6. sınıfta Bilişim Teknolojileri ve Yazılım; 7 ve 8. sınıfta Teknoloji ve Tasarım derslerinde teknoloji ile tanışır.

Öğrencilerimiz öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişir.

Radikal okulları olarak hedefimiz; öğrencilerin analitik, bilişsel düşünme becerileri kazanmasını ve algoritmik düşünme ile problemlere pratik çözümler bulmalarını sağlamaktır.

Öğrenme ortamlarımızı, teknolojik aletlerle, eğitimsel yazılımlarla ve eğitsel oyunlarla destekleyerek teknoloji araçlarını ve programlarını kullanma yeteneğini bütün öğrencilerimize kazandırmak hedeflenir. Öğrencilerin; farklı eğitim programları, web 2.0 araçları, animasyon oluşturma ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları, kelime işlemcileri ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmaları sağlanır.

STEM eğitimi fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları olmak üzere dört disiplini birleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır.

Okullarımızda STEM Eğitimi ile öğrencilerimizin;

·        Eleştirel ve kritik düşünme becerisini arttırmak

·        Yaratıcılık yönlerinin gelişimini sağlamak

·        Problemlere bilimsel temelli çözümler bulmalarına yardımcı olmak

·        Girişimcilik becerilerinin gelişimini sağlamak

·        Değişime ve yeniliğe karşı merak duymalarını sağlamak amaçlanır.


SINAV VE AKADEMİK BAŞARI YETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programlarında, onlara sadece bilgiyi sunmak yerine bu bilgiye kendilerinin ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği ders kitapları dışında Radikal Okullarının eğitim modeline göre hazırlanan, zengin içerikli ve nitelikli yayınları da kullanmalarını amaçlıyoruz.

Özellikle 5. sınıftan itibaren kurumumuzun idealist eğitimci ve yönetici kadrosu sayesinde 8. sınıfın sonuna kadar öğrenciyi kademe kademe yetiştiriyor, başka hiçbir takviye programa ihtiyaç duymaksızın merkezi sınavlara hazırlıyoruz.

Öğrencilerimize branşlara yönelik test tekniklerini öğretirken eğitim-öğretim süreci boyunca deneme sınavları uygulayarak onların Türkiye genelinde durumlarını kazanımlar doğrultusunda analiz ediyoruz. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu tespit ederek başarılarını arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Her öğrencimize özel konu bazlı bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. Haftada 5 gün ders saatlerinden sonra zorunlu etüt çalışmaları ile öğrencilerimizin geriye dönük eksiklerini tamamlıyoruz.

  Sınava yönelik çalışmaların sadece akademik programlardan ibaret olmadığını noktasından hareketle rehberlik servisi ile yaptığımız motivasyon çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza indirgemeye çalışıyor ve onların daha rahat koşullarda hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

 

DAVRANIŞ DİLİ YETKİNLİĞİ

Radi- Club Öğrenci Birliği ile öğrencilerimizin okul içinde etkin çalışmalara katılması, yönetimde yer alarak arkadaşlarının sesi olmaya devam etmesi, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaları amaçlanmaktadır.

 Öğrenci Birliği yapılan demokratik seçimlerle olmaktadır. Öğrenci Birliği Kurulunda okul başkanı ve yardımcısı seçildiği gibi her sınıftan seçilen bir temsilci de yer almaktadır ve bu temsilciler bir yıl boyunca aktif olarak çalmaktadır.

Proje Çalışmaları: Proje çalışmalarında öğrencilerin yetenekleri, istekleri söz önünde bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin hayata bakış açısını değiştirmektedir.  Gelecek hedeflerine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu durum bir çok öğrencimizin davranışlarında olumlu yönde değişime neden olmuştur.

Kulüpler: Okullarımızda eğitim ve öğretim programı içinde yer alan kulüplerimiz ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerimizin istedikleri kulüpleri seçmesi ve kulüplerde aktif olarak görev almaları; iletişim becerilerinin gelişmesini, sorumluluk bilincini kazanmalarını ve kendilerine güven duygularını sağlamaktadır. Amacımız öğrencilerimizin topluma karşı duyarlı olmasını ve kişisel becerilerini ortaya çıkararak sevdiği işle uğraşmalarını sağlamaktır.

Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin; akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Radikal Okulları olarak; öğrencilerimizin kendi yeteneklerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, mutlu, özgüvenli, başkalarının haklarına saygı gösteren ve toplumla uyumlu birerler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

SANAT VE SPOR YETKİNLİĞİ

Radikal Okulları olarak çok yönlü, yaratıcılıklarının farkında, sanattan ve spordan uzak olmayan bu yetkinlikleri elde etmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Okullarımızda uygulamalı dersler bu nedenle çok önemlidir.

Sanat eğitimi, bireyin hayal gücünü, yaratıcı düşünme becerisini ortaya çıkarmada; sanata olan ilgilerini arttırmada önemli bir yere sahiptir. Öncelikli amacımız öğrencimize sanat kültürü kazandırmak, sanat yoluyla estetik ruha sahip olan bireyler yetişmesini sağlamaktır. Böylece sosyal açıdan ilişkilerini sağlıklı yönetebilen, iş birliğine açık, özgün çalışmalara katkı sunan, problemlere farklı bakış açısıyla çözümler üreten bireyler yetişecektir.

Öğrencilerimiz kişisel sergilerini okullarımızda her ay gerçekleştirirler. Müzik yeteneklerini okul teneffüs saatleri içinde “performansını sergile” köşemizde gösterirler. Ortaokul kademesinde öğrencilerimize nota solfej eğitimi verilir. Öğrencilerimizin yeteneklerine uygun enstrüman ile tanışmaları sağlanır.

Beden eğitimi dersleri; öğrencilerin fiziksel ve karakteristik özelliklerinin gelişimine katkı sağlar. Öğrencilerimizin haftalık olarak beden eğitimi derslerinde yer alması; sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerinde, enerjilerini doğru yerde kullanmalarında, takım halinde yapılan faaliyetler sayesinde çevreleriyle doğru iletişim kurmalarında etkili olacaktır. Bu sayede çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmiş olacaktır.