Lise

Lise

Radikal Okullarında her şey sevgi ile başlar. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır ve potansiyellerini en sağlıklı şekilde ortaya koyabilirler.

Lise, ergenlik sürecinin yaşandığı yetişkinliğe ilk adım evresidir. Ergenlik ile çocuksu davranışların yerini yetişkin tutum ve davranışları almaya başlamaktadır. Liseli gençlerde toplumsal kabul, beğenilme, grup içinde yer alma kavramları gelişmiştir.

 

HEDEF HAYAT BAŞARISI

Radikal Okulları olarak öğrenci başarısını arttırmayı önemseyen bir kurumuz. Başarıyı sadece akademik başarı olarak algılamamak gerekir. Her öğrenci kendi içinde farklılıkları olan bir bireydir. Dolayısıyla bu farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu noktada kişiye özgü rehberlik çalışmalarımız öğrencilerimizin farklılıklarını keşfetme de önemli bir yere sahiptir.

Biz istiyoruz ki, öğrencimiz mezun olurken birçok yetkinliği kazanmış olarak kurumumuzdan ayrılsın. İşte bu nokta da kademe özelinde uyguladığımız eğitim içeriklerimiz ile öğrencinin motivasyonunu dinamik tutmaya ve gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle eğitim politikamızı “Gelecek 5.0” olarak belirledik. Öğrenciye kazandırmak istediğimiz yetkinlikleri 5 alana ayırdık.

·        Dil Yetkinliği: (Münazara, Şiir Dinletisi, Tiyatro etkinlikleri, Şair Buluşmaları, her gün uyguladığımız “Kitap Okuma Projesi”, Ulusal ve Uluslararası Projeler)

·        Bilim ve Teknoloji Yetkinliği: (Kodlama Haftası Etkinliği, eTwinning, STEM çalışmaları, web 2.0 Araçları, TEKNOFEST, FLL, STEM Projeleri)

·        Sınav& Akademik Başarı Yetkinliği: (Sınavlar, analiz, Kişiye Özgü Etütler, Radi- KOÇ Dijital takip platformu)

·        Davranış Dili Yetkinliği: (Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kulüp Çalışmaları)

·        Sanat ve Spor Yetkinliği: (Okul takımları, müzik festivallerine katılım, ulusal ve uluslararası spor sanat yarışlarına katılım)

 

DİL YETKİNLİĞİ

ANADİL

Bireylerin günlük hayatta başarılı olmasında bir dili doğru ve etkili kullanma önemli bir yere sahiptir. Okuduğunu anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilme etkin bir dil kullanımı ile gerçekleşir. Öğrencilerimizin anadilini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını, bulundukları çevreye kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayacaktır. Amacımız okullarımızda eğitim- öğretim kalitesini arttırarak nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığımız, her gün 15 dakika “okuma farkındalığı projesi” çalışmamız tüm okullarımızda yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz düzenli kitap okuma alışkanlığı edinecekler, edebi yönü güçlü bireyler olarak yetişeceklerdir.

Okullarımızda ayrıca yazarlarla söyleşi, şiir dinletileri, tiyatro, münazara gibi etkinlikler de dil gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

YABANCI DİL

Öğrencilerimize İngilizce ve Almanca derslerinde 4 alanda yetkinlik kazandırmaya çalışırız. Okuduğunu anlama, doğru yazma, dinlediğini anlama ve konuşma. Bunu yaparken öğrencilerimizin derslerde aktif olmasını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin yabancı dil derslerinde aktif olması, sunumlar yapması; ulusal ve uluslararası projelerde yer alması dil performanslarının gelişmesini sağlar.

 

Radikal Olarak;

·        Öğrencilerimize yabancı dil öğrenme alanları oluşturuyoruz; proje tabanlı öğrenme yöntemi ile öğrencilerimizin aktif öğrenmenim merkezinde olmasını önemsiyoruz.

·        Öğrencilerimizin yabancı dilin aktif olarak kullanıldığı platformlarla tanışmasını sağlıyoruz.

·        MUN çalışmalarında öğrencilerimizin yer almalarının, dil gelişimine olumlu yönde sağladığı katkıyı önemsiyoruz.

·        Öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile dil performanslarını ölçüyoruz.

·        9 ve10. Sınıflarımızda uyguladığımız yabancı dil programı ile öğrencilerimizin dil öğrenimini en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yıl içinde yapılan etkinliklerle öğrencilerimizin İngilizce performanslarını sergilemesini sağlıyoruz.

·        Lise kısa ve uzun süreli değişim programları ile öğrencilerimizin farklı kültüre sahip insanlarla tanışmasını, anlaşmasını ve kültürel açıdan zengin bireylerin yetişmesine katkıda bulunuyoruz.

·        Ra-Education Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ile öğrencilerimizin yurt dışındaki üniversiteleri tanımalarını sağlıyor ve yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

·        Cambridge University Language Assessment uluslararası standartlarda dil ölçümü aracı olan sınavların okulumuzda uygulanmasını sağlıyoruz.

 

BİLİM VE TEKNOLOJİ YETKİNLİĞİ

Gelecek 5.0 eğitim yaklaşımı kapsamında öğrencilere “Bilimin ve Teknolojinin Dili” yetkinliğini kazandırmaya çalışıyoruz. Ra-BİT dersleri, teknolojinin içinde olduğu projeler bu kapsamda önemli bir yere sahiptir. Radikal lise öğrencilerine 9 ve 10. sınıfta Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri verilir.

Öğrencilerimiz programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlar ve proje üretirler. Ürettikleri projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara, turnuvalara katılabilirler. Böylece, öğrenciler teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten bireyler olarak yetişir.

Radikal okulları olarak hedefimiz; öğrencilerin analitik, bilişsel düşünme becerileri kazanmasını ve algoritmik düşünme ile problemlere pratik çözümler bulmalarını sağlamaktır.

Öğrenme ortamlarımızı, teknolojik aletlerle, eğitimsel yazılımlarla ve eğitsel oyunlarla destekleyerek teknoloji araçlarını ve programlarını kullanma yeteneğini bütün öğrencilerimize kazandırmak hedeflenir. Öğrencilerin; farklı eğitim programları, web 2.0 araçları, animasyon oluşturma ve yaratıcı düşünme becerileri kazanmaları, kelime işlemcileri ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmaları sağlanır.

Bilim yetkinliği içinde önemli bir yere sahip olan STEM eğitimi; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları olmak üzere dört disiplini birleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır.

Okullarımızda STEM Eğitimi ile öğrencilerimizin;

·        Eleştirel ve kritik düşünme becerisini arttırmak

·        Yaratıcılık yönlerinin gelişimini sağlamak

·        Problemlere bilimsel temelli çözümler bulmalarına yardımcı olmak

·        Girişimcilik becerilerinin gelişimini sağlamak

·        Değişime ve yeniliğe karşı merak duymalarını sağlamak amaçlanır.

SINAV VE AKADEMİK BAŞARI YETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programlarında, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği ders kitapları dışında Radikal Okullarının eğitim modeline göre hazırlanan, zengin içerikli ve nitelikli yayınları da kullanmaktayız.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani kısa hali ile YKS sistemi; 3 oturumdan oluşmaktadır. 1.oturum Temel Yeterlilik Testi yani kısa hali ile TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi yani AYT, son olarak 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT.

TYT sınavında 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji ayrıca 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru sorulur. Bu sınavda genel olarak 9 ve 10. sınıf konularından sorular çıkar. Bu yüzden 11 ve 12. Sınıflarımız için özel randevulu derslerin, soru çözüm derslerinin önemini tekrar hatırlatmak isteriz.

TYT sınavından sonra ise alan sınavları yani AYT ve YDT sınavları yapılmaktadır. AYT’de 40 soru Matematik, 40 soru Fen Bilimleri, 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 soru Sosyal Bilimleri 2 testi; YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulmaktadır.

Bu nedenle öğrencilerimiz 10. sınıf sonrasında, 11 ve 12. sınıfta okuyacakları alanı seçmelidir. Öğrencilerimiz alan seçerken eğitim koçlarımız ve rehberlik birimimiz kendileriyle bireysel görüşmeler yapıp doğru tercih yapmalarını sağlamaktadır. 

Radikal Okulları öğrencileri, 9. sınıftan itibaren kurumumuzun idealist eğitimci ve yönetici kadrosu sayesinde 12. sınıfın sonuna kadar başka hiçbir takviye programa ihtiyaç duymaksızın merkezi sınavlara hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimize branşlara yönelik test tekniklerini öğretilmektedir. Eğitim-öğretim süreci boyunca deneme sınavları uygulayarak onların Türkiye genelindeki durumları kazanımlar doğrultusunda analiz edilmektedir. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu tespit ederek başarılarını arttırmalarına yardımcı olunmaktadır. 

  Sınava yönelik çalışmaların sadece akademik programlardan ibaret olmadığını noktasından hareketle rehberlik servisi ile yaptığımız motivasyon çalışmaları sayesinde öğrencilerimizin sınav kaygısını en aza indirgemeye çalışıyor ve onların daha rahat koşullarda hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz.

 

DAVRANIŞ DİLİ YETKİNLİĞİ

Radi- Club Öğrenci Birliği ile öğrencilerimizin okul içinde etkin çalışmalara katılması, yönetimde yer alarak arkadaşlarının sesi olmaya devam etmesi, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Birliği yapılan demokratik seçimlerle belirlenmektedir. Öğrenci Birliği Kurulunda okul başkanı ve yardımcısı seçildiği gibi her sınıftan seçilen bir temsilci de yer almaktadır ve bu temsilciler bir yıl boyunca aktif olarak çalışmaktadır.

Proje Çalışmaları: Proje çalışmalarında öğrencilerin yetenekleri, istekleri söz önünde bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin hayata bakış açısını değiştirmektedir. Gelecek hedeflerine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu durum bir çok öğrencimizin davranışlarında olumlu yönde değişime neden olmuştur.

Kulüpler: Okullarımızda eğitim ve öğretim programı içinde yer alan kulüplerimiz ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerimizin istedikleri kulüpleri seçmesi ve kulüplerde aktif olarak görev almaları; iletişim becerilerinin gelişmesini, sorumluluk bilincini kazanmalarını ve kendilerine güven duygularını sağlamaktadır. Amacımız öğrencilerimizin topluma karşı duyarlı olmasını ve kişisel becerilerini ortaya çıkararak sevdiği işle uğraşmalarını sağlamaktır.

Lise öğrencilerimiz için; Debate Club, MUN, Oyunların Stratejisi ve Matematik Sanat Atölyesi, STEM Kulübü, Astronomi ve Fotoğrafçılık, ASPNET, Çevre İzcileri, Modern Sanat gibi kulüpler faaliyet göstermektedir.

Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin; akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Radikal Okulları olarak; öğrencilerimizin kendi yeteneklerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, mutlu, özgüvenli, başkalarının haklarına saygı gösteren ve toplumla uyumlu birerler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

SANAT VE SPOR YETKİNLİĞİ

Radikal Okulları olarak çok yönlü, yaratıcılıklarının farkında, sanattan ve spordan uzak olmayan bu yetkinlikleri elde etmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Lise öğrencileri genel olarak; fiziksel, psikolojik ve sosyal bir değişime maruz kaldıkları için duygularda ani değişimler olabilmektedir. Bu nedenle sanat ve spor ile uğraşmalarının amacı genellikle kim olduklarını göstermek, beğenilmek ve kabul görmektir. Aynı zamanda sanat ve spor ergen için en güçlü iletişim araçlarından biridir.  Bu nedenle lise öğrencilerinin sanat ve spor ile uğraşması önemlidir.

Radikal Okulları olarak öncelikli amacımız öğrencimize sanat kültürü kazandırmak, sanat yoluyla estetik ruha sahip olan bireyler yetişmesini sağlamaktır. Böylece sosyal açıdan ilişkilerini sağlıklı yönetebilen, iş birliğine açık, özgün çalışmalara katkı sunan, problemlere farklı bakış açısıyla çözümler üreten bireyler yetişecektir.

Lise öğrencilerimiz kişisel resim sergisini hazırlayarak, okul müzik grubu ise mini konser ile yeteneklerini okul teneffüs saatleri içinde “performansını sergile” köşemizde gösterirler.

Beden eğitimi dersleri; öğrencilerin fiziksel ve karakteristik özelliklerinin gelişimine katkı sağlar. Öğrencilerimizin haftalık olarak beden eğitimi derslerinde yer alması; sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerinde, enerjilerini doğru yerde kullanmalarında, takım halinde yapılan faaliyetler sayesinde çevreleriyle doğru iletişim kurmalarında etkili olacaktır. Bu sayede çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmiş olacaktır.