İlkokul

İlkokul

Radikal Okullarında her şey sevgi ile başlar. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır ve potansiyellerini en sağlıklı şekilde ortaya koyabilirler.

Her öğrencinin öğrenme biçiminde ve ilgi alanlarında farklılıklar olabilir. Bu nedenle, eğitimde farklı öğrenme biçimleri önemsenmeli, farklı öğretme yöntemleri, aktiviteler ile derslerimiz öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı haline getirilmelidir.

Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde İlkokul eğitimi çok önemlidir. İlkokul eğitiminde Waldorf Eğitim Yaklaşımı uygulanmaktadır. Waldorf Eğitiminde, çocuğun çok yönlü gelişimi amaçlanmaktadır. Çocukların bireysel farklılıklarını, özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını desteklemeye yönelik çalışmalara önem verilmektedir. Bu nedenle dersliklerimiz ve oyun alanlarımız öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

Rudolf Steiner ve Waldorf Okulu

Waldorf yöntemi 1919 yılında Avusturyalı düşünür Rudolf Steiner tarafından kurulmuştur. Rudolf Steiner Birinci Dünya Savaşı gibi bir felaketin yeniden yaşanmamasının ancak yeni bir insanın yaratılması ile mümkün olacağını düşünüyordu. Bu yeni insan yeni bir eğitimle yaratılabilirdir. Yeni eğitimin amacı kendi hayatlarını kendi başlarına şekillendirebilen özgür yurttaşlar yaratmak olmalıydı. Wadorf yöntemi irade, akıl ve duyguları geliştirerek bu yeni yurttaşı yaratmayı hedeflemiştir.

·       Sosyo- ekonomik durum, din, ırk hiçbir ayrım gözetilmeden çocuklar okula kabul edilebilecektir.

·       Her çocuğun farklı bireysel özellikleri ve üstün olduğu yönleri vardır. Çocukların var olan yetenekleri geliştirilmelidir, en üst düzeye çıkarılmalıdır.

·       Okul her türlü ekonomik ve politik kontrolden tamamıyla bağımsız olmalıdır. Okulda demokratik yapı olmalıdır.

·       Okullar müfredatlarını içinde bulundukları topluma göre düzenleyerek, çocuklar tarafından öğrenilecek konuların yaşamlarıyla ilişkilendirilmesine imkan tanınmış olmalıdır.

·       Çocuğu notla sınıflandırmak yerine, onu en iyi şekilde tanıyarak gelişim sürecini daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmelidir.

·       Öğretmenler ev ziyareti gerçekleştirmektedir. Çocuğa yönelik değerlendirme raporu hazırlamalıdır.

·       Çocuğun çok yönlü gelişimi önemlidir. Bu nedenle yapılan tüm çalışmalarda merkezde öğrenci vardır. Amacımız öğrencinin kendi varlığının ortaya çıkarılmasının sağlanmasıdır. Bu da eğitim programı, öğretmen desteği ve aile katılımıyla olmaktadır.

Öğrencinin merkezde olması öğrencinin özgüvenini arttırarak kendini daha çok geliştirmesini, benlik bilincinin farkına varmasını, öğrenmesini ve üretmesini sağlayacaktır.


Eğitim Ortamı ve Kullanılan Materyaller

Çocuklar çevrelerine karşı duyarlıdır ve tüm duyu organlarıyla çevrelerine karşı gerekli bilgileri edinirler. Bu nedenle;

*Sınıftaki duvarların, mobilyaların ve malzemelerin renkleri çok önemlidir. Renkler gözü yormamalıdır.

* Mobilyalar doğal (doğayla iç içe olmak ve doğayı tanımalarını sağlamak için) ve daha çok ahşap olmalıdır.

*Çocuklar sınıflarına kendi gelenek ve kültürlerine ait değerler asabilirler. Böylece geçmişten gelen güzelliklerin de farkına varmaları sağlanır. Geçmişleri ile köprü kurmaları amaçlanır.

* Müzik etkinliklerde mümkün olduğunca kullanılmalıdır.

* Çocuk okulda teknoloji ile çok vakit geçirmemelidir. Arkadaşları ile birlikte doğada daha çok vakit geçirmelidir.

 
Eğitim ortamları, doğa ile iç içe ve çocuğun kendini rahat hissedebileceği şekilde tasarlanmalıdır. Bu nedenle özellikle dış mekanda yaratılan ortamın “Eğitim Köyü” olarak nitelendirilmesi yanlış olmaz.

 

Öğretmenin Rolü

·       Öğretmenler derslerini öğrenciye pek çok perspektif oluşturabilecek şekilde tasarlamalıdır.

·       Bilim, sanat, zanaat ve doğa sevgisinin teşvik edildiği bir öğrenme alanı oluşturulmalıdır.

·       Korku olmadan öğrencilerin kendilerini iyi hissedebilecekleri üretken bir eğitim atmosferi yaratılmalıdır.

·       Öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik sağlamlığı korunmalıdır.

·       Öğrenci de öğrenmenin kalıcı olabilmesi için yaparak, yaşayarak faaliyet gösterebilecekleri imkanlar sağlanmalıdır.

 

Waldorf Yaklaşımında öğretmenin rolünü en iyi Sokrates’in öğretmenlere söylediği sözle açıklayabiliriz.
“Öğrencilerinize bir şeyi öğretmeyin, onların düşünmesini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler ve bir çaba sonucu öğrenilen bilgi en kalıcı bilgi olur”


Öğrencinin Rolü

Öğrenciyi temele aldığı için öğrenci etkinliğin başından sonuna kadar aktif bir şekilde görev alır. Öğrencinin aktif olması, öğrencinin özgüvenini ve yaratıcılığını arttırmasına yardımcı olur.

Ailenin Rolü

Çocuğun gelişimini desteklemek için aileler ve öğretmenler arasındaki etkileşim ve iletişim oldukça önem arz etmektedir.


HEDEF HAYAT BAŞARISI

Radikal Okulları olarak öğrenci başarısını arttırmayı önemseyen bir kurumuz. Başarıyı sadece akademik başarı olarak algılamamak gerekir. Her öğrenci kendi içinde farklılıkları olan bir bireydir. Dolayısıyla bu farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Biz istiyoruz ki, öğrencilerimiz birçok yetkinliği kazanmış olarak bir üst kademeye geçsin. İşte bu nokta kademe özelinde uyguladığımız eğitim içeriklerimiz ile öğrencinin motivasyonunu dinamik tutmaya ve gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle eğitim politikamızı “Gelecek 5.0” olarak belirledik. Öğrenciye kazandırmak istediğimiz yetkinlikleri 5 alana ayırdık.

·       Dil Yetkinliği: (İlham Veren Yazar Buluşmaları,  Kitap Okuma Projesi, Masal Saati, Ailem İle Okuyorum, Küçük Filozoflar)

·       Bilim ve Teknoloji Yetkinliği: (Küçük Mucitler, eTwinning, erkenSTEM Çalışmaları, Eğlenceli Matematik, Uzay ve Astronomi Etkinlikleri )

·       Akademik Başarı Yetkinliği: ( Kişiye Özgü Rehberlik Çalışmaları, Gelişim İzleme Testleri, Birebir Etütler, Radi- KOÇ Dijital Takip Platformu)

·        Davranış Dili Yetkinliği: (Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kulüp Çalışmaları)

·       Sanat ve Spor Yetkinliği: (Okul takımları, Spor ve Sanat Etkinlikleri )

 

DİL YETKİNLİĞİ

ANADİL

Bireylerin günlük hayatta başarılı olmasında bir dili doğru ve etkili kullanma önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin anadilini etkin ve doğru bir şekilde kullanabilmesi çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını, bulundukları çevreye kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle 1. sınıfta okumayı ve yazmayı öğretmek temel iken, 2. Sınıftan itibaren öğrencilerimizin okuma stratejisini edinmesini, Türkçe derslerinde ana dilin doğru bir biçim de öğretilmesini, anladığını sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilmesini hedeflemekteyiz.  

Düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlattığımız, her gün 15 dakika “okuma farkındalığı projesi” çalışmamız tüm okullarımızda yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz düzenli kitap okuma alışkanlığı edinecekler, edebi yönü güçlü bireyler olarak yetişeceklerdir.

Okullarımızda ayrıca ilham veren yazar buluşmaları, şiir dinletileri, tiyatro, masal saati gibi etkinlikler de dil gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

 YABANCI DİL

Radikal Okulları olarak öğrencilerimize İngilizce ve Almanca derslerinde 4 alanda yetkinlik kazandırmaya çalışırız. Okuduğunu anlama, doğru yazma, dinlediğini anlama ve konuşma.

Bunu yaparken öğrencilerimizin derslerde aktif olmasını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin yabancı dil derslerinde aktif olması, yaratıcılıklarını geliştirmek için projeler yapması dil performanslarının gelişmesini sağlayacaktır.

Öğrencilerin evde pratik yapmalarını sağlamak için dijital okuma ve uygulama programları kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce, 2 saat ise ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi görmektedirler.

 

BİLİM VE TEKNOLOJİ YETKİNLİĞİ

Gelecek 5.0 eğitim yaklaşımı kapsamında öğrencilere “Bilimin ve Teknolojinin Dili” yetkinliğini kazandırmaya çalışıyoruz. Ra-BİT dersleri, teknolojinin içinde olduğu projeler bu kapsamda önemli bir yere sahiptir. Radikal ilkokul öğrencileri 1. Sınıftan itibaren yazılım ve kodlama ile tanışır.

İlkokulda hedefimiz teknolojiyi doğru kullanabilen, kendi oyununu tasarlayabilen, öğrendikleri programlama becerisi ile robotik modülünde robotlarını programlayan ve farklı projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

erkenSTEM eğitimi; öğrencilerin analitik, bilişsel düşünme becerileri kazanmasını ve algoritmik düşünme ile problemlere pratik çözümler bulmalarını sağlamak açısından önemlidir.

erkenSTEM Eğitimi ile öğrencilerimizin;

*Eleştirel ve kritik düşünme becerisini arttırmak

*Yaratıcılık yönlerinin gelişimini sağlamak

*Problemlere bilimsel temelli çözümler bulmalarına yardımcı olmak

*Girişimcilik becerilerinin gelişimini sağlamak

*Değişime ve yeniliğe karşı merak duymalarını sağlamak amaçlanır.


AKADEMİK BAŞARI YETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programlarında, sürekli araştıran ve yenilikleri takip eden öğretmen kadromuz ile onlara sadece bilgiyi sunmak yerine bu bilgiye kendilerinin ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği ders kitapları dışında Radikal Okullarının ilkokul eğitim modeline göre hazırlanan, zengin içerikli ve nitelikli yayınlarını da kullanmaktadır.

Öğrencilerimize “Gelişim İzleme Testleri” uygulayarak öğrenmenin ne derece gerçekleştiğini kazanımlar doğrultusunda analiz ediyoruz. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu tespit ederek etütlerle başarılarını arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Her öğrencimize özel konu bazlı bireysel çalışma programları hazırlıyoruz. 


DAVRANIŞ DİLİ YETKİNLİĞİ

Radi- Club Öğrenci Birliği ile ilkokuldan itibaren öğrencilerimizin okul içinde etkin çalışmalara katılması, yönetimde yer alarak arkadaşlarının sesi olmaya devam etmesi, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaları amaçlanmaktadır.

 Öğrenci Birliği yapılan demokratik seçimlerle olmaktadır. Öğrenci Birliği Kurulunda okul başkanı ve yardımcısı seçildiği gibi her sınıftan seçilen bir temsilci de yer almaktadır ve bu temsilciler bir yıl boyunca aktif olarak çalmaktadır.

Proje Çalışmaları: Proje çalışmalarında öğrencilerin yetenekleri, istekleri söz önünde bulundurulmaktadır. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin hayata bakış açısını değiştirmektedir.  Gelecek hedeflerine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu durum bir çok öğrencimizin davranışlarında olumlu yönde değişime neden olmaktadır.

Kulüpler: Okullarımızda eğitim ve öğretim programı içinde yer alan kulüplerimiz ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerimizin istedikleri kulüpleri seçmesi ve kulüplerde aktif olarak görev almaları; iletişim becerilerinin gelişmesini, sorumluluk bilincini kazanmalarını ve kendilerine güven duygularını sağlamaktadır. Amacımız öğrencilerimizin topluma karşı duyarlı olmasını ve kişisel becerilerini ortaya çıkararak sevdiği işle uğraşmalarını sağlamaktır.

Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin; akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel gereksinimleri göz önünde bulundurulmaktadır. Radikal Okulları olarak; öğrencilerimizin kendi yeteneklerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, mutlu, özgüvenli, başkalarının haklarına saygı gösteren ve toplumla uyumlu birerler yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

SANAT VE SPOR YETKİNLİĞİ

Radikal Okulları olarak çok yönlü, yaratıcılıklarının farkında, sanattan ve spordan uzak olmayan bu yetkinlikleri elde etmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Okullarımızda uygulamalı dersler bu nedenle çok önemlidir.

Sanat eğitimi, bireyin hayal gücünü, yaratıcı düşünme becerisini ortaya çıkarmada; sanata olan ilgilerini arttırmada önemli bir yere sahiptir. Öncelikli amacımız öğrencimize sanat kültürü kazandırmak, sanat yoluyla estetik ruha sahip olan bireyler yetişmesini sağlamaktır. Böylece sosyal açıdan ilişkilerini sağlıklı yönetebilen, iş birliğine açık, özgün çalışmalara katkı sunan, problemlere farklı bakış açısıyla çözümler üreten bireyler yetişecektir.

Öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren kişisel sergilerini okullarımızda her ay gerçekleştirirler. Müzik yeteneklerini okul teneffüs saatleri içinde “performansını sergile” köşemizde gösterirler. Öğrencilerimizin yeteneklerine uygun enstrüman ile tanışmaları sağlanır. Yaratıcı drama çalışmaları ise ders programı içinde ayrıca yer almaktadır.

Beden eğitimi dersleri; öğrencilerin fiziksel ve karakteristik özelliklerinin gelişimine katkı sağlar. Öğrencilerimizin haftalık olarak beden eğitimi derslerinde yer alması; sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerinde, enerjilerini doğru yerde kullanmalarında, takım halinde yapılan faaliyetler sayesinde çevreleriyle doğru iletişim kurmalarında etkili olacaktır. Bu sayede çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmiş olacaktır.